Survivors er en frivillig ideell forening for, av og med mennesker over 18 år som kjenner seg igjen i komplekse dissosiative lidelser.

Survivors tilbyr et fellesskap og treffsted der du kan senke skuldrene blant andre som har samme type traumelidelser som deg selv.

Hverdagen er ofte krevende. Ofte en balansegang der man viser ulike deler av seg seg i ulike situasjoner. Vi beveger oss i mange rom hvor vi har ulike roller. Hjemme, i butikken, på jobb, på skole, i fritidsaktiviteter, i terapirommet, osv.

Survivors er ingen av disse stedene. Survivors er det rommet der du kan senke skuldene. Et pusterom i en krevende hverdag.

Vi har sosiale treff vi kaller «åpen villa» torsdager mellom kl. 17.00 og kl. 20.30 i Asker. Mer om «åpen villa» under fanen Aktiviteter.


Du finner oppdatert informasjon om Survivors og våre aktiviteter på både Instagram og Facebook: