Villa Hasselbakken, Asker

Survivors holder «åpen villa» torsdager i 1.etg i Villa Hasselbakken, Asker Frivilligsentral, Askerveien 47, 1383 Asker mellom kl. 17.00 og kl. 20.30. Slike treff som «åpen villa» er foreningens kjernevirksomhet – det å legge til rette for at mennesker med samme type lidelser kan møte hverandre. Vi har erfart at det å kunne kjenne seg igjen i andre, både kan oppleves et som pusterom og som et sted man kan øke sin forståelse gjennom å lære av hverandre.

Treffene våre har ingen geografisk begrensning. Hvor du bor har ingen betydning. Survivors har ikke medlemmer, men deltagere. Deltagere blir ikke registrert med personalia av hensyn til personvern og sikkerhet for den enkelte.

I Survivors er vi opptatt av å øke kunnskapen om komplekse dissosiative lidelser i samfunnet generelt, men spesielt hos de som møter oss i ulike helserelaterte situasjoner. Vi er ulike steder i våre behandlingsprosesser, og har ulike erfaringer. Til sammen sitter vi med mye kunnskap og kompetanse. Vi setter pris på å bli invitert til å dele av vår kompetanse. Som deltager i Survivors velger du selv om du vil delta på kunnskapsformidling.

Det er deltagerne i Survivors selv som står for det praktiske i foreningen. Det være seg å lage denne nettsiden som du nå har foran deg, lage budsjetter, være vertskap for «åpen villa», lage og publisere innlegg i sosiale medier, innkalle til administrative møter, søke støtte og samarbeid, være med å holde foredrag, svare på henvendelser. etc. Som deltager velger du selv om du vil være med på noe av dette, du er uansett hjertelig velkommen til å delta i Survivors sosiale fellesskap.


Du finner oppdatert informasjon om våre aktiviteter på Instagram og Facebook: